Praktische tips

Afronden van uw werk:

  • Praat met uw directe chef over de overdracht en afronding van taken. Vooral in geval van een outplacementtraject kan het zijn dat een aantal taken op korte termijn moet worden overgedragen.
  • Maak goede afspraken over de hoeveelheid tijd die u tijdens werktijden aan het outplacementtraject kunt besteden.
  • Stel een duidelijke datum vast waarop al uw taken moeten zijn overgedragen.
  • Schrijf een overdracht voor uw collega(‘s)
  • Bewaar zaken die voor u van verder belang kunnen zijn (bijvoorbeeld visitekaartjes, telefoonnummers, enzovoort).
  • Evalueer na verloop van tijd of alles naar behoren verloopt.
  • Bespreek knelpunten in uw werk met uw coach / trainer.
  • Neem geen nieuw werk aan als u niet voldoende tijd overhoudt voor het outplacementproces.
  • Stel een A4 op voor de telefoniste of collega’s, zodat deze desgevraagd kunnen doorgeven waarom u afwezig bent. Formuleer kort waarom u er niet bent en waar u eventueel wel te bereiken bent.

Titel

Vraag

Antwoord

Antwoord

Titel

Vraag